Träffas ute och grilla i Hemlingby

Hemlingby Hemlingbystugan Gävle Spårcentralen, Gävle, Gävleborgslän

Vi träffas vid spårcentralen. Eld fixar vi. Ta med det ni vill grilla och dricka. Väl mött Det finns möjlighet för fler att engagera sig och hjälpa till i Smil gruppen. Var med och stöd verksamheten genom att bli medlem i Gävle Strokeförening

JULFEST

Julfest kl 18:00 på Tullbomsgården.

TRIVSELKVÄLL INSTÄLLT!

Vårupptakt Tyvärr inställt pga pandemiläget! Strokeflödet – Från larm till vård Röntgensköterska Jonas Vargmyr informerar Underhållning: Roger och Mats