KONTAKTA OSS

Ordförande
Ann-Kristin Åstrand
Färjevägen 18
814 41 Skutskär
Tel: 070-201 24 06
E-post: astrand.annkristin@gmail.com
SMIL-gruppen
Sandra Tillkvist
070-233 86 10
Valberedningen sammankallande
Hans Ramsell
Bäckebrovägen 40
803 22 Gävle
Tel: 026-51 04 68, 070-56 42 462
POSTGIRO: 484 64 96-0
HEMSIDA: gavle.strokeforbundet.se