KONTAKTA OSS

Ordförande
Vakant


Tel: 070-3776267 (Föreningens Telefon)
E-post: gavle.strokeforening@gmail.com
SMIL-gruppen
Sandra Tillkvist
070-233 86 10
Valberedningen sammankallande
Hans Ramsell
Bäckebrovägen 40
803 22 Gävle
Tel: 026-51 04 68, 070-56 42 462
POSTGIRO: 484 64 96-0
HEMSIDA: gavle.strokeforbundet.se