Om vi lägger ut en länk från zoom på facebook smilgruppen
Man måste ladda ner appen zoom på sin dator eller telefon eller platta.
Jag förstår att många vill träffas men eftersom det inte släpper det här med covid19
Är det några som törs testa själva annars kan jag bistå med lite hjälp på telefonen. Och framförallt är det några intresserade

Datum kommer senare+

Pär Almer